کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

      یک نمونه اش داستان قیام امام حسین(ع)است خونی که بر اساس شهادتی حماسی بناشده است وسیله ءتخدیرشده یعنی چه؟!

  راه تبدیل حماسه به تخدیراینست که اول عوامل تحریف کننده وحماسی راازبین ببریم وبعد عوامل تخدیرکننده و"شل کننده"رادرآن واردکنیم وتبلیغ کنیم تااینکه خونی آنچنان جوشان به صورت یک مایهءمسکن درآید ومتحجرشودودائم دورهم بچرخیم وبچرخانیم وبرالفاظی که نمی شناسیم وداستانی که درنمی یابیم گریه کنیم وتکرارکنیم!

گریستن برکسی که نمی شناسیم مثل خندیدن است چه فرقی می کندآنهاکه سب علی می کنندچراسب علی می کنند؟چون نمی شناسندش وهمان اندازه تاثیرنداردکه آنهایی که مدح علی می کنندونمی شناسندش؟

       درسوگواری وذکرویادآوری هم همینطوراست.ذکراسم واسم هایی که نه تنهانمی شناسیم بلکه وارونه وبدجورمی شناسیم.قهرمان حماسهءداستان رابه صورت کسی درآورده اندکه درآخرین لحظات حیات ازبست ترین مامورین دشمن استغاثه می کندخب اینکه ضررنداردبرو وبراوگریه کن!

       خون حسین(ع)درست مانندخون مسیح شده است به این معناکه خودش رابرای امتش قربانی کرده درمعنای کاتولیکی گفته می شدمسیح خودش راقربانی کرد.تاخداوندازتقصیراولادآدم بگذردودراینجاهم می گویندحسین(ع)خودش راقربانی کردتاخداوندازگناه این امتی که براومی گریدبگذرد

                                                     مجموعه آثاردکترشریعتی۲۹.ص
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۲ ، ۱۴:۰۹
موسی الرضا امین زارعین

         این که حسین (ع) فریاد می‌زند:آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟» «هل من ناصر ینصرنی؟» مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، ‌سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست.

دکتر علی شریعتی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۲ ، ۱۴:۱۰
موسی الرضا امین زارعین

        از هنگامی که به جای شیعه علی (ع) بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین (ع) بودن و شیعه زینب (س) بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم!

دکتر علی شریعتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۲ ، ۱۴:۱۰
موسی الرضا امین زارعین