کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

        الهی توکریمی واولی تری که درآخرت بدان چشم که درمطیعان نگری درعاصیان نگری .

الهی هرکه راداغ محبت خودنهادی خرمن هستیش برباددادی،خرمن هستی اورا برباد نیستی دادی .

الهی هرکس ازآنچه ندارد مفلس است من ازآنچه دارم.

الهی اگرکاسنی تلخ است ازبوستان است واگر عبدالله گناهکار است ازدوستان است .

الهی اگرشیطان آدم رابدآموزی کرد گندم راکه روزی کرد.

پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت                                      

ناخلف باشم اگرمن به جوی نفروشم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۲۳:۳۹
موسی الرضا امین زارعین

         دزدی چند کاروانی راغارت نموده صاحب کاروان را برشتری بسته باخود می برندبرهر آبادی که می گذشتند مرد جزع وفزع

می کرد که ای مردم اینان دزدند واموال مرابه سرقت می برند دزدان می گفتند ای بردارجان توخوب شو بگذار که مادزد باشیم

عیبی ندارد به مردم می گفتند اوبردار ماست مشاعرش به هم ریخته التماس دعا داریم ومی گذشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۲۳:۳۷
موسی الرضا امین زارعین
            ملاقات محرمانه هیتلر موسیلینی وچرچیل درقصرفونتن بلو واقع درپاریس درجولای 1940که کشورفرانسه متحدانگلستان به دست قوای هیتلرسقوط کرده بود هیتلررهبر نازی هاست موسیلینی رهبر فاشیست ها وچرچیل رهبر انگلیس درقصر فونتن بلوواقع درپاریس صورت گرفت هیتلر به چرچیل گفت:برای جلوگیری ازخون ریزی بیش تر مردم موافقتنامه ای مبنی بر شکست قوای متفقین نوشته شود چرچیل گفت : ماشما راپیروز نمی دانیم که خود را شکست خورده بدانیم درمحل مذاکره استخری وجودداشت که ماهی درآن شنا می کرد چرچیل گفت :مابه شانس زیاد اعتقادداریم هرکس این ماهی راصید کرد او برنده جنگ است 
هیتلر اسلحه خود را درآورده وشلیک می کرد پس ساعتها تلاش خسته وکوفته وناامید روبه موسیلینی کرده وگفت حال نوبت توست اوباعجله لباس هایش راکند وداخل آب وپس ازچندی تلاش ناامید برسر جای خویش قرارگرفت نوبت به چرچیل رسیدهمچنانکه برصندلی خوددرلب استخرنشسته بودوسیگاربرگ برلبش بود لیوان راازروی میز برداشته وشروع به خالی کردن استخرکرد رهبران آلمان وایتالیا باتعجب گفتند چه می کنی؟ اودرجواب گفت من عجله ای برای شکست دشمن ندارم با حوصله این روش مطمئن خودرا ادامه می دهم سرانجام پس از تمام شدن آب استخر بی آنکه صدمه ای به ماهی بخورد صید ازمن خواهد بود.
ای بسا اسب تیز رو که بماند      خرک لنگ جان به منزل   بود .
بس که درخاک تندرستان  را       دفن کردند وزخم خورده نمرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۱۰:۰۷
موسی الرضا امین زارعین

 الهی به اولم نواختی،به آخرم باز پس انداختی .

الهی بساز کارمن منگر به کردار من ،الهی هرگاه گویم رستم شغلی دیگر دهی بدستم .

الهی توبساز که دیگران ندانند وتونواز که دیگران نتوانند.

الهی اگر ازدوستانم حجاب رابردار واگر میهمانم میهمان رانکودار.

الهی چون حاضری چه جویم وچون ناظری چه گویم.

الهی آفریدی رایگان وروزی دادی رایگان وبیامرز رایگان که توخدایی نه بازرگان.

گرت زرین کلاهی عاقبت هیچ                                              

                       به تخت پادشاهی عاقبت،هیچ

اگرملک سلیمان درنگین است

                        درآخرخاک راهی عاقبت، هیچ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۱۰:۰۶
موسی الرضا امین زارعین

   شاعری بنام حاجب این شعرراگفت :

حاجب اگرمحاسبه حشرباعلی است                                            

من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن.

اودرعالم خواب علی (ع)رادید که فرمود این شعر راچنین بگو!

حاجب اگرمحاسبه حشرباعلی است                                           

 شرم ازخداکن وکمترگناه کن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۱۰:۰۵
موسی الرضا امین زارعین

       پادشاهی به چشم حقارت درطایفه درویشان نظرکرد یکی ازایشان بفراست دریافت وگفت ای ملک ! مادراین دنیا بجیش (سپاه)ازتوکمتریم وبه عیش ازتوخوش تر وبه مرگ باتو برابر وبه قیامت بهتر .

اگرکشور گشای بهتر کامران است                                    

 وگردرویش حاجتمند نان است.

درآن ساعت که خواهند این وآن مرد                                  

نخواهند ازجهان بیش از کفن برد.

چورخت ازمملکت برست خواهی                                    

گدایی خوش تراست ازپادشاهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۱۰:۰۴
موسی الرضا امین زارعین

          شخصی به لقمان حکیم گفت:«چه روی زشتی داری؟!»لقمان درپاسخ گفت:ازنقش چهره ام عیب می گیری یا ازنقاش (خدا)

ابلهی دیداشتری به چرا           گفت نقشت همه کج است چرا؟

گفت اشترکه اندراین پیکار              عیب نقاش می کنی هشدار

درکژیم مکن توعیب    نگاه               توزمن راه راست رفتن خواه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۱۰:۰۳
موسی الرضا امین زارعین